Horké parlamentní léto.

Ing. Leo LuzarPod dojmem rozpadu Evropské unie a po jasném NE proneseném občany Velké Británie v referendu zahájila poslanecká sněmovna své letní jednání, které bude pokračovat i v červenci. Mezi hlavní priority, které se budou projednávat, patří zákony řešící pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrole obcí a měst a zákony umožňující zaměstnancům velkých obchodů mít 7 volných dnů o státních svátcích. Toto hlasování o zákoně vrácené senátem nám umožňuje napravit pochybení při hlasování našeho klubu, kdy jsme omylem podpořili jeden z mnoha pozměňovacích návrhů, který ve svém důsledku poněkud omezil smysl tohoto zákona. Nyní je již vše uvedeno do správného stavu a uvidíme, jak se zavedení pracovního volna do praxe velkých supermarketů a hypermarketů projeví v dosavadních negativních zkušenostech jejich zaměstnanců. Tyto velkoobchody prezentované výkladními skříněmi konzumního kapitalismu jsou ve svém důsledku továrnami na kupování s minimálními ohledy na podmínky zaměstnanců.

KSČM také silně tlačí na vedení parlamentu, aby byla zařazena k projednání informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD.  Jsme odhodláni svolat k tomuto jednání v případě neochoty i mimořádnou schůzi sněmovny. Horníci si zaslouží znát pravdu o megazlodějně na státu za vlád ODS i ČSSD v devadesátých letech. Tuto kauzu již mnoho let tlačíme na světlo, a jak to vypadá, máslo na hlavě i stávajících vládních politiků jim brání vyjít s pravdou na slunce.

Pro náš Moravskoslezský region je také zajímavý zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Tento velký průšvih jde na vrub ministra životního prostředí za ANO 2011 pana Brabce. Nečinnost jeho ministerstva při řešení vyjímky z nařízení EU o posuzování vlivu velkých staveb schválených k realizaci dle minulých zákonů EIA, ale ještě nerealizovaných popřípadě ještě nedokončených. To způsobuje České republice miliardové ztráty kvůli prodloužení termínů o jednotky roků z důvodu nového posuzování, kterému se tyto stavby musí podrobit, popřípadě v napětí čekat na vyjímky. A vláda ten příslovečný tonoucí, který se chytá stébla jedná o 10 stavbách, které evropská komise připustila k realizaci i bez aktuální EIA. Mají to být prioritní stavby ve stavu vysoké rozpracovanosti.  Pro náš kraj to je tragický výsledek práce ministra životního prostředí za ANO 2011! V realizaci zůstane stavba D48 obchvat Frýdku-Místku a I/11  Ostrava-Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava. Bohužel občané Krnova, Opavy a Bělotína ostrouhají. Snad si aspoň vzpomenou na heslo pana Babiše „Makáme“ ale ne pro vás!

Zákon má jedinou vadu, a to je svoboda internetu

Ing. Leo LuzarProjev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 4. 2016

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

v prvé řadě chci říct, že jsem velice rád, že tento zákon má jedinou vadu, a to je svoboda internetu. Podle proběhlé diskuse to takhle vnímám, čili uvažuji o tom, že bychom mohli zkusit navrhnout zákon o internetu jako samostatný zákon a jeho svobodě a předložit tomuto ctihodnému Parlamentu.

Z druhé věci. Padly tady debaty ohledně rychlosti, o předběžném opatření, o důvodném podezření. Toto jsou termíny, které se běžně používají. Pokračování textu Zákon má jedinou vadu, a to je svoboda internetu

“Česko daruje státům postiženým migrační krizi 150 mil.”

Ing. Leo LuzarJsou dary solidární, dary danajské, dary ulehčující svědomí a dary, které se takto pouze nazývají, ale ve skutečnosti jsou závazkem. Evropská unie přislíbila Turecku 3 miliardy euro a se samozřejmostí předpokládá, že tento závazek bude rozložen mezi členské státy eurozóny. Veřejné mínění v Česku spolu s většinou poslanců Parlamentu České republiky je proti tomuto úplatku Turecku. Je to je důvod tohoto krásného termínu dar? Toto kupování odpustků již pranýřoval mistr Jan Hus a evropské křesťanství jej za to upálilo. Mnoho lidí dnes již ví, že evropské vlády budou muset tyto odpustky kupovat ve velkém. Neokoloniální politika posledních 10 let, kterou předvádí unie, je totiž příčinou nynějšího stavu. Geopolitické hrátky o tom, kdo je diktátor a kdo partner, vyvolávání oranžových-jarních pseudodemokratických revoluci a Pokračování textu “Česko daruje státům postiženým migrační krizi 150 mil.”