Moje vizitka

Podívejte se na moji vizitku a v závěru i na krátké video, kterým bych se vám chtěl představit.

Pracoval jako elektrotechnik v Ostravsko-karvinských elektrárnách a vystudoval obor automatizace a počítačová technika v průmyslu na FMMI, dále pak technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu na FBI, obojí na VŠB TU Ostrava. Dosavadní studium zakončil v letošním roce doktorátem na FBI.

V současné době je poslancem Parlamentu ČR, aktivně zde působí mimo jiné v hospodářském a petičním výboru, podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, podvýboru pro ochranu spotřebitele, podvýboru pro svobodu slova a média, podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR a podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí. Byl členem vyšetřovací komise k OKD.

V Ostravě dlouhodobě působí v komunální politice a jedno období vykonával i funkci místostarosty. Zaměřuje se na hospodářskou problematiku a zákony potřebné nejen pro Moravskoslezský kraj. Jde mu především o více pracovních příležitostí pro občany za dobrou mzdu pro důstojný život.

V dalším období se chce soustředit například na energetickou politiku zaměřenou na využití jádra a alternativních zdrojů energie či na zvyšování podílu státu v ČEZ. Jde mu především o podporu výroby s vysokou přidanou hodnotou pro občana. Prostředky státu a EU je podle něj nutné investovat přednostně do inovací a nových technologií, ne do tzv. měkkých projektů.

Bude prosazovat podmínky pro kvalitní a dostupné bydlení, tj. státní a družstevní výstavbu jako jedno z řešení proti vylidňování regionu. Zejména vyčlenění levných a zasíťovaných pozemků pro tuto výstavbu je prvním krokem pro neziskovou výstavbu.

Je zastáncem nových technologií – IT nejen pro prestiž, ale hlavně pro občana. Rád používá citát: „Superpočítač je hezká věc, ale nepíšící tužku na úřadě nenahradí.“

Prosazuje maximální a transparentní komunikaci státu, krajů a obcí s občanem. Údaje o občanech, které stát již má, by měl využívat, ne jen znovu požadovat.

Četbou si neustále doplňuje informace, v oblasti politiky se zajímá o vliv informačních systémů na svobodu člověka, ekologii, politologii v oblasti postupného krizového vývoje kapitalistické společnosti, globální politiku a její dopady, včetně vztahu Rusko versus USA. Zajímá ho i komunální řízení společnosti a občanská společnost.

Mezi jeho osobní zájmy patří informační systémy, počítačová grafika, sigmating a marketing, psychologie chování člověka a vývoj společnosti, střelectví, myslivost a horská cyklistika.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.Povinná pole jsou označena hvězdičkou.